Serveis Professionals


Consulta optometría

optometria@opticamitica.es


     - Refracció i graduació de la visió.

     - Detecció i tractaments d'estrabismes, ambliopies (ull vague) i altres problemes de la visió binocular.

     - Detecció i tractament d'alteracions de la motilitat ocular relacionats o no amb alteracions de l'aprenentatge.

     - Exploració optomètrica i exàmens de la salut ocular.

     - Optometría geriátrica.

     - Adaptació de lents de contacte:

               • Lents d'un sol ús diàries, quinzenals i mensuals.

               • Lents per a presbícia (vista cansada)

               • Lents per a astigmatismes.

               • Lents per a teràpia de la miopia.

               • Lents cosmètiques (canvien el color dels ulls).

               • Lents terapeútiques (utilitzades en alteracions corneals).

               • Lents per a queratocons i èctasis corneals.

     - Estudi del camp visual especialment indicat a l'encalç del glaucoma i diagnosi de condicions neurològiques.

     - Baixa Visió.

     - Informes optomètrics i oftalmologics per telemedicina.

Laboratori lents oftàlmiques

laboratorio@opticamitica.es


     - Preparació i calcul de corbes.

     - Centrat de lents.

     - Biselat computeritzat de lents oftálmiques.

     - Muntatge de lents.

Assessorament professional individual del producte idoni i especific per a cada problema visual:

departamentocomercial@opticamitica.es


     - Elecció de la muntura adequada a cada persona.

     - Elecció de les lents oftàlmiques adequades.

     - Elecció de les lents de contacte idònies.

     - Elecció de l'ajuda en baixa visió en relació a la seua perduda visual.

     - Elecció del sistema de neteja i manteniment de lents de contacte.

     - Elecció de la ajuda en baixa visió en relació a seua perduda visual.